Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden;
      Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.
      Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler)
     Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

(*) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.
RESMİ GAZETE YAYIM TARİHİ: 25.10.2018
SON BAŞVURU TARİHİ: 09.11.2018
EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI   
KURULUŞ BÖLÜM  ANABİLİM/ANASANAT DALI KADRO ÜNVANI KADRO DERECE ADET İLAN ŞARTLARI
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ  RADYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Baş-boyun, toraks, kardiovasküler radyoloji alanlarında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ  RADYASYON ONKOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Meme ve jinekolojik radyoterapi konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ  İÇ HASTALIKLARI  PROFESÖR 1 1 İç Hastalıkları Gastroenteroloji alanında uzman olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ  İÇ HASTALIKLARI  PROFESÖR 1 1 İç Hastalıkları Nefroloji uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ  GÖĞÜS HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Uykuda solunum bozuklukları alanında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ  TIBBİ GENETİK DOÇENT 1 1 Tıbbi Genetik alanında doçent olmak, Preimplantasyon genetik tanı alanında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ  TIBBİ GENETİK DOÇENT 1 1 Tıbbi Genetik alanında doçent olmak, immunogenetik konularında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIP EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Tıp Eğitimi alanında deneyimli olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLERİ PERİODONTOLOJİ PROFESÖR 1 2 Periodontoloji alanında doçent olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLERİ ENDODONTİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Endodonti Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLERİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 2 Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ PROFESÖR 1 1 Hemşirelik alanında doçent olmak, Halk Sağlığı alanında çalışmaları olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK TEKNOLOJİSİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji Anabilim  Dalında doktora yapmış olmak, İnhaler ilaçlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ KİMYA ORGANİK KİMYA PROFESÖR 1 1 Kimya alanında doçent olmak, Doğal Bileşikler alanında bilimsel çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ BİYOKİMYA BİYOKİMYA PROFESÖR 1 1 Kimya (Biyokimya) alanında doçent olmak, Biyokimyada akıllı biyopolimerler ve uygulamaları konularında araştırmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ *BİYOLOJİ BOTANİK PROFESÖR 1 1 Biyoloji (Bitki Fizyolojisi) alanında doçent olmak, Bitki Stres Fizyolojisi ve Nanomateryaller konusunda çalışmaları olmak, ingilizce ders verme yeterliliğinde olmak.
FEN FAKÜLTESİ KİMYA FİZİKOKİMYA DOÇENT 1 1 Kimya alanında doçent olmak, Elektrokimyasal Sistemler konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ  ASTROFİZİK DOÇENT 1 1 Toplanma Diski Manyetohidrodinamiği konusunda çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ  GENEL ASTRONOMİ DOÇENT 1 1 Geri Tür Yıldız Atmosferinin Isıtılma Süreçleri ve Modellemeleri alanında çalışmaları bulunmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL BİLİMLERİ PROFESÖR 1 2 Tekstil Mühendisliği ve Bilimleri alanında doçent olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Gıda Mühendisliği alanında doçent olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ *MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Makine Teorisi ve Dinamiği alanında doktora yapmış olmak,  ingilizce ders verme yeterliliğinde olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ *KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYASAL TEKNOLOJİLER DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Kimyasal Teknolojiler alanında doktora yapmış olmak,  ingilizce ders verme yeterliliğinde olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ *KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Temel İşlemler alanında doktora yapmış olmak,  ingilizce ders verme yeterliliğinde olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 İnşaat Mühendisliği Yapı alanında doktora yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ *EĞİTİM BİLİMLERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROFESÖR 1 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçent olmak, ingilizce ders verme yeterliliğinde olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PROFESÖR 1 1 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doçent olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ *EĞİTİM BİLİMLERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOÇENT 1 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçent olmak, ingilizce ders verme yeterliliğinde olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ TÜKÇE EĞİTİMİ DOÇENT 1 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA FOTOĞRAFÇILIK VE GRAFİK PROFESÖR 1 1 Uygulamalı İletişim alanında doçent olmak.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YETİŞTİRİCİLİK DOÇENT 1 1 Su Ürünleri Yetiştiriciliği alanında doçent olmak.
GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ   ENERJİ DOÇENT 1 1 Makine Mühendisliği Bilim alanı / Termodinamik Anabilim Dalında doçent olmak, Güneş Enerjisi Destekli Manyetik Soğutma ile ilgili çalışmaları bulunmak.
NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ   NÜKLEER TEKNOLOJİ DOÇENT 1 1 Nükleer Bilimler alanında doktoralı, Kimya alanında doçent olmak.
NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ   NÜKLEER BİLİMLER DOÇENT 1 1 Nükleer Bilimler alanında doktoralı, Fizik alanında doçent olmak.
TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ   SOSYAL,EKONOMİK VE SİYASAL İLİŞKİLER DOÇENT 3 1 Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında doçent olmak.Türkiye - Azerbaycan ve Türkiye -Rusya İlişkileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI SES EĞİTİMİ TÜRK HALK MÜZİĞİ DOÇENT 1 1 Müzik alanında doçent olmak, Bağlama Eğitimi konusunda deneyimli olmak.
DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI TEMEL BİLİMLER TÜRK SANAT MÜZİĞİ DOÇENT 1 1 Müzik alanında doçent olmak, Türk Müziği üzerine çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK EBELİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 2 Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında doktora yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİYASİ TARİH DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Tarih lisans mezunu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Akdeniz Coğrafyası üzerine çalışmaları olmak.